اسفند 11, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت یازدهم - مسعود رجوی در یک کنفرانس رادیو تلویزیونی طرح‌های شورای ملی مقاومت را توضیح‌داد

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

https://youtu.be/B-y1vsF_3osمسعود رجوی در یک کنفرانس رادیو تلویزیونی درباره طرح‌های آینده شورای ملی مقاومت به این…
اسفند 11, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت دهم - نقش مسعود رجوی در سازمان مجاهدین خلق ایران چیست؟

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

https://youtu.be/_KVz7A1Sojkپس از انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان مسول اول سازمان مجاهدین خلق ایران در…
اسفند 11, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت نهم - تشکیل ارتش آزادیبخش توسط مسعود رجوی در سال ۱۳۶۶

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

https://youtu.be/OFfj-X6KjcMپایه‌های تشکیل ارتش آزادیبخش با ایجاد میلیشیای مردمی در اوایل انقلاب ریخته بود. واحدهای میلیشیا…
اسفند 11, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت هشتم - پیش از قطعنامه ۵۹۸ مسعود رجوی طرح صلح ایران و عراق را امضا کرده بود

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

صلح ایران و عراق و قبول قطعنامه ۵۹۸ در سال ۶۷ پس از تلاشهای مجاهدین…
اسفند 08, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت هفتم - انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

انقلاب ایدئولوژیک سازمان مجاهدین چیست و مجاهدین چرا وارد این سرفصل شدند؟ انقلاب ایدئولوژیک برای…
اسفند 08, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت ششم

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

تشکیل شورای ملی مقاومت توسط مسعود رجوی در ۳۰ تیر۱۳۶۰ یکی از شاهکارهای مسعود رجوی…
اسفند 08, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت پنجم

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

https://youtu.be/6vxDqUgVEHQسخنرانی چه‌ باید کرد مسعود رجوی در ۲۲خرداد۵۹ در میتینگ بزرگ امجدیه یکی از شاهکارهای…
اسفند 08, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت چهارم

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

مسعود رجوی از دور مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری کناره‌گیری کرد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری با…
اسفند 02, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت سوم

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

مسعود رجوی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از طرف سازمان مجاهدین معرفی شد مسعود رجوی…
بهمن 29, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت دوم

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

محسن سیاه کلاه از کادرهای آنزمان مجاهدین و از هم‌بندان مسعود رجوی محسن سیاه کلاه…
بهمن 29, 1399

مسعود رجوی کیست؟ قسمت اول

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران است. از نام این رهبر کاریزما هم شاه…
بهمن 29, 1399

روز سی ام دیماه ۵۷ یک پیروزی بزرگ برای مردم انقلابی بود

in صفحه ویژه

by قیام آزادی

https://www.youtube.com/watch?v=sHX_tf1iRSEروز سی ام دیماه ۵۷ یک پیروزی بزرگ برای مردم انقلابی بود. براندازان آن زمان…