اسفند 27, 1400

مسعود رجوی - وداع با منوچهر هزارخانی در نیمهٔ شعبان بین‌الملل زحمتکشان و آزادی…

in مسعود رجوی

by قیام آزادی

مسعود رجوی- ۲۷اسفند۱۴۰۰ وداع با منوچهر هزارخانی در نیمهٔ شعبان بین‌الملل زحمتکشان و آزادی ...…
اسفند 25, 1400

تبیین جهان مسعود رجوی - قسما بیست و سی و پنجم

in تبیین جهان

by قیام آزادی

با وحدت صوری و ناآگاهانه اولیه البته موقعی که صحبت از وحدت و یگانگی می‌کنیم،…
اسفند 22, 1400

دیدگاه مریم رجوی- سرکوب زنان

in دیدگاه های مریم رجوی

by قیام آزادی

دیدگاه مریم رجوی-سرکوب زنان اکثر جوانهای ایران که در فقر مالی هم هستند تقریباً از…
اسفند 14, 1400

دیدگاه مریم رجوی- سه حقیقت اساسی

in دیدگاه های مریم رجوی

by قیام آزادی

دیدگاه مریم رجوی- سه حقیقت اساسی هم میهنان عزیز آفتاب تغییر بر ایران تابیده است.…
اسفند 14, 1400

دیدگاه مریم رجوی- ایران آزاده با مقاومت و مردم

in دیدگاه های مریم رجوی

by قیام آزادی

ما معتقدیم که رهایی جامعه از فقر از بیکاری، زاغه نشینی، قحطی آب و فجایع…
اسفند 14, 1400

دیدگاه مریم رجوی- تا آزادی از پا نخواهیم نشست

in دیدگاه های مریم رجوی

by قیام آزادی

 دیدگاه مریم رجوی- تا آزادی از پا نخواهیم نشست ما، ما از پا نخواهیم نشست…
اسفند 07, 1400

دیدگاه مریم رجوی- ایستادگی زنان

in دیدگاه های مریم رجوی

by قیام آزادی

زنان ایران از روز اول فهمیدند که آخوندها چه هدفی دارند به همین دلیل در…
اسفند 05, 1400

دیدگاه مریم رجوی- هماورد رژیم کیست - #مریم_رجوی

in دیدگاه های مریم رجوی

by قیام آزادی

واقعیت این است که امروز مسأله اساسی آخوندها مقابله با آلترناتیو دموکراتیک و تنها هماورد…
اسفند 05, 1400

دیدگاه #مریم_رجوی- اسلام دموکراتیک پاسخ بنیادگرایی

in دیدگاه های مریم رجوی

by قیام آزادی

اسلام دموکراتیک پاسخ بنیادگرایی مروز موج فزاینده ترور و کشتار خطری را که بنیادگرایی برای…
اسفند 03, 1400

دیدگاه مریم رجوی- قیام ادامه دارد

in دیدگاه های مریم رجوی

by قیام آزادی

خطاب من به زنان دلیریست که در قیامها فعالانه حضور داشتند اوضاع کنونی جامعه ایران…